Bolagstrans Dator.

Värderingsdata lanserar marknadens mest kompletta informationstjänst för komm...

Läs mer Läs mer
Miljörisker Karta.

Vi lanserar Miljörisker: Nu kan du enkelt se miljörisker i hela Sverige!

Läs mer Läs mer

VD Pro - För dig som investerar i och köper fastigheter

VD Pro, det mest moderna och prisvärda verktyget för information och analys av Sveriges 3,3 miljoner fastigheter. VD Pro effektiviserar arbetet för dig som exempelvis investerar i och köper fastigheter, genom att tillhandahålla den information du behöver och vill ha. VD Pro är snabbare, enklare och mer pedagogisk så att du kan koncentrera dig på att göra bättre affärer.

Macbook Pro 33 (1).

Allt du behöver för att investera i och köpa fastigheter

VD Pro möjliggör lyckade fastighetsinvesteringar

VD Pro är ett mycket kraftfullt verktyg för information och analys av Sveriges samtliga fastigheter. Du gör enkelt fastighetssök utifrån fastighetsbeteckning, adress eller karta.

Du kan även göra fastighethetssök efter en viss typ av fastighet. Informationen du får fram omfattar bland annat storlek, typ av fastighet, adress, taxeringsinformation, marknadsinformation och transaktionsinformation.

I VD Pro finns detaljerad information om alla (3,3 miljoner) fastigheter i Sverige, inklusive bostadshyreshus. I VD Pro hittar du information om:

 • Fastigheter
 • Fastighetsägare
 • Områden
 • Hyresgäster
 • Marknadsinformation
 • Detaljplaner
 • Fastighetstransaktioner inkl. bolagstransaktioner
 • Miljörisker
 • Energidata
VD Pro Ny Sök 33.

VD Pro förenklar fastighetsinvesteringar

VD Pro är ett mycket användarvänligt och effektivt verktyg för att göra värderingar av enskilda fastigheter eller av fastighetsbestånd. Du kan simulera marknadsvärden på en eller flera fastigheter, analysera ett bolag, en koncern eller en hel marknad. Detta effektiviserar och underlättar arbetet för dig som exempelvis investerar i fastigheter och eventuellt vill köpa olika fastighetstyper, såsom hyresfastighet, lägenhetshus eller kontorsfastighet. 

VD Pro förenklar fastighetsvärderingen och adderar funktioner som inte går att utföra i Excel, som att automatiskt uppdatera en kalkyl med den senaste marknadsinformationen eller visa fastighetsbeståndet på karta.

Du kan snabbt och enkelt att dela dina urval och värderingar med kollegor, kunder och andra aktörer på marknaden direkt i systemet för att skapa bättre och snabbare affärer. I VD Pro kan du göra: 

 

 • Schablonmässig kassaflödesvärdering
 • Kassaflödesvärdering från kontrakt
 • Känslighetsanalyser
 • Ombildningsvärdering
 • Finansieringsanalyser
VD Pro Ny Värd 33.

Analysera fastighetsmarknader

Med hjälp av VD Pro får du total kontroll på marknadens olika parametrar och du kan analysera fastighetsmarknaden ur en mängd olika perspektiv. Det hjälper dig att komma till nya insikter och hitta nya affärsmöjligheter. För aktörer verksamma inom fastighetsinvesteringar skapar detta stora konkurrensfördelar. 

Med VD Pro kan du till exempel kartlägga en fastighetsägare och ta reda på vem som är den egentliga fastighetsägaren, få en komplett koncernstruktur samt vilka fastigheter som ingår i fastighetsägarens portfölj. I VD Pro hittar du information om:

 • Ortspriser
 • Kartor
 • Marknader
 • Fastigheter
 • Fastighetsägare
 • Ombildningar
 • Hyresgäster
 • Bostadsrättsföreningar
 • Miljörisker
VD Pro Ny Analys 33.

”Vi är mycket nöjda användare av VD Pro. Värderingsdatas nyutvecklade tjänst med bolagstransaktioner och miljödata känns väldigt intressant och kommer att vara ett jättelyft. Den kommer att kunna ge oss nya insikter och stora möjligheter till att göra fler och bättre affärer”

Claes Virgin, Managing Partner, Angermann

Investera i fastigheter mer effektivt - kontakta oss idag

Ja, jag vill veta mer om VD Pro

VD Pro är Sveriges mest moderna webbaserade verktyg för användare som i sin yrkesroll behöver tillgång till all tillgänglig information om kommersiella fastigheter.

Tjänsten riktar sig endast till företag.

This site is protected by reCAPTCHA Enterprise and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

VD Pro - för snabbare & enklare fastighetsinvesteringar, analyser och värderingar

VD Pro möjliggör snabbare och enklare fastighetsinvesteringar, analyser och värderingar. Vi är Sveriges bredaste leverantör av webbtjänster för analys och värdering av den svenska fastighetsmarknaden. Med över 35 års erfarenhet vet vi vad våra kunder inom finans- och fastighetsbranschen behöver för lyckade och effektiva affärer.

Vi skapar också stort värde genom dessa tjänster: