Bolagstrans Dator.

Värderingsdata lanserar marknadens mest kompletta informationstjänst för komm...

Läs mer Läs mer
Miljörisker Karta.

Vi lanserar Miljörisker: Nu kan du enkelt se miljörisker i hela Sverige!

Läs mer Läs mer

Med AVM blir processen säker och effektiv

Värderingsdatas AVM används av banker och finansbranschen för att riskminimera och effektivisera kostsamma bolåneprocesser. Användaren får ett bedömt marknadsvärde på en bostad samt jämförbara försäljningar och bostadens värdeutveckling över tid. Värderingen innehåller dessutom en indikation på den statistiska tillförlitligheten, en så kallad osäkerhetsfaktor. Vår AVM modell bygger på vår unika databas med transaktionsdata som uppdateras i realtid vilket innebär att snabba marknadsförändringar fångas omedelbart av värderingsmodellen.

Brooke Cagle Norsyxmhgpi Unsplash.

Gedigen kompetens Metoder och resultat som fungerar i dagens och framtidens fastighetsförvaltning

Förvaltningsrådgivning har ett unikt helhetserbjudande och en specifik spetskompetens för värdeskapande förvaltning som ger effektiva, hållbara och utvecklande resultat. Vi arbetar tillsammans med våra kunder för att säkerställa genomförbarhet.

Genom att kombinera lång erfarenhet, djup och bred branschkunskap med moderna digitala lösningar kan vi ge vi ge konkreta verktyg, metoder och resultat som fungerar i dagens och framtidens fastighetsförvaltning. Vi kombinerar vårt oberoende med branschledande kunskap inom regelverk för fastighetsförvaltning och tjänsteentreprenader, såsom ABFF, Aff, ABK, ABT. Våra kunder får både tryggheten i regelverken och en behovsanpassad rådgivning. Oavsett om din fastighet ännu inte är uppförd, i löpande förvaltningen eller om behov uppstår till följd av en specifik händelse.

Löpande förvaltning Vi hjälper er att säkerställa att den befintliga förvaltningen är optimal

Svefas erfarna konsulter besitter en marknadsledande kompetens inom förvaltningsoptimering, organisationsutveckling och digitalisering av fastighetsförvaltning. Vi säkerställer att ni har:

 

Förändrat behov Svefa hjälper er när befintliga förvaltningsavtal löper ut, fastigheten avyttras eller förvärvas, eller när förvaltningsmodellen vidareutvecklas

En framgångsrik upphandling inom förvaltningsområdet kräver både generell upphandlingskompetens och specifik förvaltningskompetens. Svefas fördel är kombinationen av vår bredd av kompetenser erfarenheter och vår storlek. Det innebär att vi alltid kan leverera en helhetslösning från strategi till genomförande oavsett om det gäller upphandling, förvärv eller avyttring eller förändringsarbete. Vi är marknadsledande inom

 

Nyproduktion Säkerställ ett långsiktigt förvaltningsperspektiv i tidigt skede

En upphandling av byggentreprenader och ramavtal med hjälp av AB, ABT och ABK innebär att branschens upphandlingsreglemente utgör det grundläggande regelverket mellan parterna. En upphandling som genomförts med hjälp av Svefa säkerställer:

En framgångsrik upphandling inom förvaltningsområdet kräver både generell upphandlingskompetens och specifik förvaltningskompetens. I just denna kombination ligger Svefas konkurrensfördel till en affärsmässig och kostnadseffektiv upphandling.

Våra tjänster avseende upphandling är specialiserade kring förvaltnings- och driftentreprenader samt olika tjänster inom fastighetsförvaltning och förvaltningsstöd.

Vi erbjuder allt ifrån förstudier vid val av driftsformer och organisationsmodeller till genomförande av hela upphandlingar. Tack vare den långa och gedigna erfarenhet som våra konsulter besitter kan vi ta oss an komplexa upphandlingar för såväl landsting, kommuner och dess bolag samt större privata fastighetsägare.

Vi arbetar alltid utifrån branschregelverk som Aff, AB, ABT och ABK, och besitter dessutom specialkunskap avseende LOU.

 

Expertis Våra områden inom AVM

Värdering av Småhus

Lorem ipsum. Innan en fastighet avyttras eller förvärvas finns mycket att vinna på att göra en statuskontroll av fastighetens skick utifrån ett förvaltnings-, administrativt och tekniskt perspektiv. Detta gör att man har möjlighet att proaktivt hantera de utmaningar som identifieras samt vara välinformerad i den kommande förhandlingen, som annars kan leda till omfattande prisjusteringar. Svefa utför statuskontroll avseende

 • Fastighetsförvaltning
 • Fastighetsadministration
 • Fastighetsteknik
Jon Flobrant Xbkgzekj Im Unsplash.

Värdering av Bostadsrätter

Lorem Ipsum. Genom vår förändringsledning ger vi er det stöd ni behöver. Vår långa erfarenhet av att planera, utveckla, driftsätta och driva verksamheter kommer att spara er både tid och pengar. Bäst blir resultatet om vi kan vara med redan från början och hjälpa till att ta fram rätt organisationsmodell från idé till effektiv fastighetsförvaltning. Med erfarenhet, kunskap och engagemang kan vi stötta med rådgivning, beslut och agera som stöd i kommande förändringsarbete.

 • Rådgivning inför och under förändringsarbete
 • Projektledning och förändringsledning
 • Förändringsstrategi
 • Organisationsmodell
Jocke Wulcan 7Xqv8zoc9se Unsplash.

Värdering av kommersiella fastigheter

Vår tjänst VD Pro är ett mycket användarvänligt, men ändå avancerat och ett effektivt verktyg, för att göra värderingar av enskilda fastigheter eller av fastighetsbestånd. Du kan till exempel simulera marknadsvärden på en eller flera fastigheter, analysera ett bolag, en koncern eller en hel marknad.

VD Pro förenklar fastighetsvärderingen samt adderar funktioner som inte går att utföra i Excel, som att automatiskt uppdatera en kalkyl med den senaste marknadsinformationen eller visa fastighetsbeståndet på karta.

 • En tydlig bild av entreprenadens/ramavtalets omfattning och innehåll
 • Att förvaltningsperspektivet tas in redan i entreprenaden
 • Att det finns färdiga verktyg för uppföljning och kontroll
 • En styrning av anbud till rätt pris
Jon Flobrant Yukv9votkmm Unsplash.

Vill du veta mer om AVM?

Mathias Olofsson Svv.

Mathias Olofsson Produktägare, Bank och AVM

070-261 29 55

mathias.olofsson@varderingsdata.se

Kungsbacka

Kontakta oss

Skriv några rader så kontaktar vi dig inom kort.

This site is protected by reCAPTCHA Enterprise and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Läs mer

Vi är experter på hela fastighetssektorn. Med spetskompetens och lokal närvaro kan vi skapa kompetens som får värden att växa i alla branscher.