Bolagstrans Dator.

Värderingsdata lanserar marknadens mest kompletta informationstjänst för komm...

Läs mer Läs mer
Miljörisker Karta.

Vi lanserar Miljörisker: Nu kan du enkelt se miljörisker i hela Sverige!

Läs mer Läs mer

Med Värderingsdata AVM blir hela kreditprocessen säkrare och effektivare

Värderingsdata AVM är en tjänst som används av banker och aktörer i finansbranschen för riskminimering samt effektivisering av annars kostsamma bolåneprocesser. Användaren får ett bedömt marknadsvärde på en bostad samt jämförbara försäljningar och bostadens värdeutveckling över tid.

Värderingen innehåller förutom ett bedömt marknadsvärde även en indikation på den statistiska tillförlitligheten, en så kallad osäkerhetsfaktor. Värderingsdata AVM bygger på en databas med transaktioner i realtid vilket betyder att snabba marknadsförändringar fångas omedelbart av värderingsmodellen.

Agence Olloweb D9ilr Dbedg Unsplash.

Värderingsdatas tjänster inom automatiserade värderingsmodeller

Med AVM blir hela kreditprocessen säkrare och mer effektiv

Värderingsdata AVM är en tjänst som används av banker och aktörer i finansbranschen för riskminimering samt effektivisering av annars kostsamma bolåneprocesser.

Användaren får ett bedömt marknadsvärde på en bostad samt jämförbara försäljningar och bostadens värdeutveckling över tid. Värderingen innehåller förutom ett bedömt marknadsvärde även en indikation på den statistiska tillförlitligheten, en så kallad osäkerhetsfaktor.

Värderingsdata AVM bygger på en databas med transaktioner i realtid vilket betyder att snabba marknadsförändringar fångas omedelbart av värderingsmodellen.

Ett komplett verktyg för kreditgivare på småhus- och bostadsrättsmarknaden

När Värderingsdata AVM används i ett större bestånd, tex. en fastighetsportfölj, ger verktyget förutom ett bedömt marknadsvärde för respektive bostad i portföljen en osäkerhetsfaktor som beskriver den statistiska tillförlitligheten.

För bevakning av bostädernas marknadsvärden kan uppdatering av portföljen levereras kvartalsvis.

Värderingsdatas värderingsmodell är godkänd av European AVM Alliance

Värderingsdata är Sveriges enda representant i European AVM Alliance (EAA) som är en sammanslutning av europeiska leverantörer av statistiska värderingsmodeller (AVM) och finns representerade i Nederländerna, England, Norge, Tyskland, Sverige, Italien, Spanien, Irland och Grekland.

EAA följer utvecklingen av EU-regler och arbetar för att skapa en Europeisk standard för användning av statistiska värderingsmodeller vilket skapar trygghet för investerare vid köp av säkerställda obligationer.

Värderingsdatas tjänster inom automatiserade värderingsmodeller

Riskkontroll

Med Värderingsdatas AVM får du som kreditgivare kontroll på risken i din kreditportfölj.

  • Transaktionsdatabas som uppdateras i realtid vilket innebär att marknadsförändringar fångas snabbare av värderingsmodellen.

 

Jon Flobrant Xbkgzekj Im Unsplash.

Effektivisering av kreditprocesser

Genom Värderingsdatas AVM får ni bättre överblick över vilka affärer ni ska göra och vilka ni ska tacka nej till. Ert beslutsunderlag blir säkrare och ni fattar affärsmässigt bättre beslut.

Annie Spratt Qckxruozjrg Unsplash.

Bevakning av bostadsobjektens marknadsvärde

Värderingsdatas AVM är ett komplett verktyg för information om småhus- och bostadsrättsmarknaden. När AVM används i ett större bestånd, tex. en fastighetsportfölj, ger verktyget förutom ett bedömt marknadsvärde för respektive bostad i portföljen en osäkerhetsfaktor som beskriver den statistiska tillförlitligheten.

För bevakning av bostädernas marknadsvärden kan uppdatering av portföljen levereras kvartalsvis.

Pontus Ohlsson 9A5bxxba4qk Unsplash.

”Automatiserade värderingsmodeller (AVM) har under de senaste tio åren och runtom i Europa blivit en central metod för att digitalt och automatiserat skatta marknadsvärdet på privatbostäder. Som Sveriges största aktör inom AVM hjälper vi på Värderingsdata merparten av Sveriges bolåneaktörer med automatiserade värderingar av bostäder."”

Mathias Olofsson, Produktägare bank och AVM, Värderingsdata

Vill du veta mer om AVM?

Kontakta oss

Skriv några rader så kontaktar vi dig inom kort.

Ledande på webbtjänster för analys och värdering av den svenska fastighetsmarknaden

Vi är Sveriges bredaste leverantör av webbtjänster för analys och värdering av den svenska fastighetsmarknaden. Med över 35 års erfarenhet vet vi vad våra kunder inom finans- och fastighetsbranschen behöver för lyckade och effektiva affärer.

Vi skapar också stort värde genom dessa tjänster: