Bolagstrans Dator.

Värderingsdata lanserar marknadens mest kompletta informationstjänst för komm...

Läs mer Läs mer
Miljörisker Karta.

Vi lanserar Miljörisker: Nu kan du enkelt se miljörisker i hela Sverige!

Läs mer Läs mer

Hållbarhet

FN:s 17 globala mål är hörnstenarna i Agenda 2030, en gemensam definition av vad hållbar utveckling innebär miljömässigt, socialt och ekonomiskt. Värderingsdata stöder FN:s definition av hållbarhet och hållbar utveckling: ”Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.” 

Helena Lopes Pgnqt0rxwls Unsplash.

 

För Värderingsdata är ett hållbart samhälle ett samhälle där de tre dimensionerna av hållbarhet (ekonomiskt, ekologiskt och socialt) tillåts samspela och stötta varandra. 

Så arbetar vi med de globala målen för hållbar utveckling

För att nå målen behöver de tolkas och omsättas till praktisk handling. För Värderingsdata innebär det att vi ser målen som ett verktyg för att hjälpa oss att framtidssäkra vår verksamhet och de tjänster och produkter som vi levererar.

Bolagets verksamhet berör de flesta av hållbarhetsmålen, men vårt huvudfokus är där vi direkt kan vara med och bidra eller påverka: Hållbara städer och samhällen, Bekämpa klimatförändringarna och Jämställdhet. De används som en ledstjärna för att driva hållbarhetsarbetet framåt inom bolaget. Utöver de tre målen arbetar bolaget även aktivt med fler av de globala målen för hållbar utveckling.  

Praktiskt innebär det att vi i samråd och tillsammans med kunder, samarbetspartners och övriga intressenter aktivt arbetar med att tillvarata dessa frågor inom våra tjänster. 

Hur åstadkommer vi detta?

Bolagets verksamhet ska främja kundens hållbarhetsarbete genom våra tjänster och produkter. Vi ser till att våra tjänster stöttar kundernas behov av ny kunskap och nya insikter.

Med stöd av vår målsättning inom hållbarhet arbetar vi ständigt med förbättringar och utveckling av hållbarhetsarbetet och strävar efter att vara en god förebild inom branschen.