Bolagstrans Dator.

Värderingsdata lanserar marknadens mest kompletta informationstjänst för komm...

Läs mer Läs mer
Bolagstrans Dator.

Värderingsdata lanserar marknadens mest kompletta informationstjänst för komm...

Läs mer Läs mer

Ledning och organisation

Ledningsgrupp

Styrelse

Mikael L SVV Värderingsdata Styrelse.

Mikael Lundström Styrelseordförande

010-603 86 00

info@svefa.se

Stockholm

Gustav Kallen.

Gustav Källén Styrelseledamot

gustav.kallen@archus.se

Broviken Gruppen Medarbetare Jesper Wigelius Svvit.

Jesper Wigelius Styrelseledamot

jesper.wigelius@broviken.se