Bolagstrans Dator.

Värderingsdata lanserar marknadens mest kompletta informationstjänst för komm...

Läs mer Läs mer
Miljörisker Karta.

Vi lanserar Miljörisker: Nu kan du enkelt se miljörisker i hela Sverige!

Läs mer Läs mer

Värderingsdata och Svefa-koncernens visselblåsarsystem

Som en del av Svefa-koncernen har vi ett gemensamt visselblåsarsystem som är en viktig del av Svefa-koncerners övergripande arbete med etik och moral inom företaget. Vi vill att det ska bidra till att förebygga och tidigt upptäcka misstänkta oegentligheter och därmed bidra till att upprätthålla ett högt förtroende för Svefa-koncernen och våra medarbetare. Vi samarbetar med Svenska Ledargruppen som hanterar och utreder de ärenden som anmäls för att säkerställa full anonymitet för visselblåsaren.

Vad kan du anmäla?

Du har möjlighet att anmäla allvarliga händelser eller missförhållanden i företaget, som t.ex.

 • Ekonomisk brottslighet som mutor, bestickning, bedrägeri och förfalskning
 • Betydande brister i säkerheten på arbetsplatsen
 • Betydande överträdelser av miljöregler och förorening av miljön
 • Allvarliga former av diskriminering och trakasserier

Skulle du fundera på om du verkligen ska anmäla eller inte är vår rekommendation att anmäla ändå. Skulle det visa sig att det du har anmält inte omfattas av visselblåsarsystemet kommer vi, så länge du lämnat kontaktuppgifter eller skapat dig ett konto, återkoppla till dig vart du kan vända dig med ditt problem.

För att vi ska kunna ta ställning till ditt ärende behöver du lämna så fullständiga uppgifter som möjligt. Du kanske upplever att viss information inte känns så viktig men ju mer detaljerad information vi får in, desto lättare är det att utreda ärendet vidare. Du kan skicka dokument och fotografier via systemet.

Vem kan anmäla?

 • Samtliga anställda och praktikanter
 • Leverantörer, inhyrd personal eller underkonsulter som arbetar åt Svefa-koncernen
 • Aktieägare i Svefa-koncernen
 • Personer som söker arbete eller praktik

Innehåll i anmälan

För att din anmälan ska överensstämma med lagstiftningen för visselblåsarsystem, måste den information du lämnar avse en person med koppling till Svefa-koncernen och begränsas till att gälla personer i ledande ställning. Med ledande ställning i koncernen avses styrelseledamöter i Svefa och Värderingsdata, personer i Svefas och Värderingsdatas respektive företagsledningar samt affärschefer. Anmälan avseende personer i icke ledande ställning eller nyckelpositioner görs direkt till närmaste chef och/eller HR-chef.

Följa din anmälan

När du har anmält ett ärende har du möjlighet att följa ärendets utveckling genom att skapa ett användarnamn och lösenord. Du kan därefter logga in i systemet och följa händelseutvecklingen, givetvis anonymt om du vill det. Det kan också hända att vi behöver få in mer information i ditt ärende och vi kan då lämna information till dig, även om du har valt att vara helt anonym.

Hur kan du göra en anmälan?

Du kan anmäla på fyra olika sätt:

 1. Fylla i ett formulär via länken http://svefa.slalarm.se. Observera att om du klickar dig vidare via företagets datornätverk lämnar du spår efter dig i loggarna. För att vara säker på att vara 100 % anonym gentemot Svefa koncernen kan du använda en extern datorn, exempelvis hemifrån.
 2. Genom att skicka e-post till svefa@slalarm.se. För att vara säker på att vara 100 % anonym gentemot Svefa koncernen kan du använda en extern datorn, exempelvis hemifrån.
 3. Genom att ringa, 020- 10 30 90, dygnet runt (telefonnummer sparas inte).
 4. Genom att skicka brev med din information till:
  Slå larm
  Box 5123
  402 23 Göteborg