Bolagstrans Dator.

Värderingsdata lanserar marknadens mest kompletta informationstjänst för komm...

Läs mer Läs mer
Bolagstrans Dator.

Värderingsdata lanserar marknadens mest kompletta informationstjänst för komm...

Läs mer Läs mer

Vår histo­ria

Värderingsdata är ett techbolag som verkar inom områdena proptech och fintech. Bolaget har en lång historia i branschen och är idag Sveriges bredaste leverantör av fastighetsinformation, analysverktyg och fastighetsvärderingar för hela fastighetssverige.

Cameron Venti I1ewtm5mfem Unsplash.

En stor del av fastighetssverige sen 1987

År 1987 grundades bolaget då man såg att tillgängligheten av fastighetsdata var begränsad och idén om att samla fastighetsinformation och göra den lättillgänglig föddes. Det var en tid innan internets genombrott vilket hade sina utmaningar då datainsamling och informationsspridning främst bestod av analoga lösningar.  Allt eftersom den allmänna teknikutvecklingen fick ett uppsving och internet snabbt utvecklades så tog utvecklingen även fart för Värderingsdata.

Tillsammans med mäklarbranschen började vi samla in kontrakterade försäljningar av småhus och bostadsrätter vilket utökade utbudet och även snabbade på informationsflödet ytterligare eftersom man inte längre var tvungen att invänta officiell lagfart för att få ett försäljningspris. Denna satsning ledde snabbt till en dominerande position på marknaden och snart använde majoriteten av fastighetsmäklarkåren Värderingsdatas tjänster och gör än idag.

2010 gjordes den första värderingen med en sk. Automatiserad värderingsmodell (AVM) för banker. Tre år senare blev vår AVM godkänd av European AVM Alliance (EAA) och vi är idag Sveriges enda representant. EAA är en sammanslutning av europeiska leverantörer av statistiska värderingsmodeller (AVM) och finns representerade i Nederländerna, England, Norge, Tyskland, Sverige, Italien, Spanien och Österrike. EAA följer utvecklingen av EU-regler och arbetar för att skapa en Europeisk standard för användning av statistiska värderingsmodeller.

År 2012 identifierade man möjligheten att utvidga produktutbudet ytterligare. Efterfrågan på information om bostadsrättsföreningars ekonomi växte och det var då vi utökade tjänsten med BRF-information. Det tillskottet markerade början på det omfattande systemet med fastighetsinformation och analyser som idag utgör VD Pro.

I april 2017 förvärvade Svefa en majoritetspost i Värderingsdata. Svefa erbjuder spetskompetens och kvalificerad rådgivning inom ledning, strategi & organisation, värdering, analys, fastighetsinformation, samhällsbyggnad, fastighetsutveckling, strategisk & operativ förvaltningsrådgivning, transaktioner & uthyrning.

Vår vision

Vi vill vara förstahandsvalet för kvalitetssäkrade beslutsstöd vid fastighetsvärdering & fastighetsanalys.

Vår mission

Vi samlar unik och objektiv fastighetsinformation som vi förädlar till kvalitetssäkrade beslutsstöd. Vi tillhandahåller våra tjänster genom användarvänliga applikationer som ger våra kunder möjlighet att utveckla och effektivisera sina affärer.