Bolagstrans Dator.

Värderingsdata lanserar marknadens mest kompletta informationstjänst för komm...

Läs mer Läs mer
Miljörisker Karta.

Vi lanserar Miljörisker: Nu kan du enkelt se miljörisker i hela Sverige!

Läs mer Läs mer
Lukas Ganster Psunp7qpyzu Unsplash.

Sverige är ett av världens mest digitaliserade länder och det är även en av de största konkurrensfördelarna för svenska företag. Kraven från slutkunder, fastighetsägare och kommuner är höga och alla vill att det ska fortare än fort. Men hur vet fiberleverantörerna vilka fastigheter, gemensamhetsanläggningar och installationer som berörs av en dragning? Det frågan kan verka enkel och banal och Ibland är det enkelt att identifiera vilka fastighetsägare som berörs men ofta är frågan betydligt mycket mer komplext. För många fiberleverantörer är VD Pro en naturlig lösning.

Om projektet Uppdraget

Värderingsdata fick en förfrågan från en av Sveriges ledande fiberleverantörer om vi kunde hjälpa dem att identifiera vilka fastigheter som både skulle kunna beröras av och anslutas till den nya fiberdragningen som leverantören planerade.

En av utmaningarna var att fiberdragningen skulle ske i olika delar av södra Sverige och dragningen skulle gå över både privat och offentliga fastigheter.

Tillvägagångssätt Så tog vi oss an uppdraget

 

Så löste VD Pro uppgiften

Genom att använda sig av VD Pros ritfunktion kunde vi dra en linje där den tänkta fiberkabel skulle gå. I VD Pro har man möjligheten att söka fram alla typer av fastigheter och fastighetsägare direkt i kartvyn genom att använda de inbyggda ritverktygen: polygon, cirkel, fyrkant och linje.

VD Pro kommer att sortera ut och returnera en lista med alla fastigheter som ligger innanför eller berörs av markeringen 

Resultat Detaljerad och strukturerad information

Med hjälp av VD Pro kunde fiberleverantören snabbt och enkelt få fram strukturerad information inklusive kontaktuppgifter till alla de fastighetsägare som berördes av den tänkta fiberdragningen.

Det innebar både att fiberleverantören fick möjlighet att kontakta fastighetsägarna om det planerade arbetet och kunde sälja in fördelarna med att ansluta sig till fiberkabeln.

Det sparade både onödiga kostnader och genererade intäkter.

Experttips 4 råd till dig som behöver identifiera fastighetsägare

Det finns mycket att tänka på men här är fyra tips som underlättar projektering och markåtkomst

  1. Ta hjälp av ett verktyg där du kan se alla fastigheter!
  2. Använd ritverktyget och sortera enkelt fram fastighetsägaren
  3. Exportera ditt analyserade urval till Excel för fortsatt bearbetning.
  4. Kontakta oss så kan vi visa dig hur man på bästa och mest effektiva sättet hittar den information du söker så att du kan fatta rätt beslut och maximera din investering.