Bolagstrans Dator.

Värderingsdata lanserar marknadens mest kompletta informationstjänst för komm...

Läs mer Läs mer
Bolagstrans Dator.

Värderingsdata lanserar marknadens mest kompletta informationstjänst för komm...

Läs mer Läs mer
Gothenburg 2914415 1920.

 

Har du tillräcklig kunskap och insikt om dina fastigheters energiprestanda och dess betydelse? Den svenska fastighetssektorn är en av de branscherna med störst utsläpp och förslaget på nya energiprestandakrav för byggnader kommer att påverka kommersiella fastigheter.

Detaljerna i de kommande EU-direktiven är inte fastställda, men enligt förslaget ska kommersiella fastigheter uppnå energiprestandaklass E senast år 2027 och D senast år 2030. Bostadshus är kraven till E år 2030 och D till år 2033.

De nya kraven skapar osäkerhet då de innebär att fastighetsägare måste investera i energieffektivitetsförbättringar för byggnader med låga energiklasser, vilket kan medföra betydande kostnader.

Som fastighetsägare bör man se kostnader för energieffektivisering som en investering, då det på längre sikt minskar energikostnaderna. Energieffektiva byggnader är mer attraktiva och möjligheten till fördelaktig finansiering genom gröna lån ökar.

Sverige införde energideklarationer 2006 för att främja effektiv energianvändning och god inomhusmiljö och de ger byggnadsägare insikt om energiförbrukning och möjliga besparingar.

Sveriges nationella miljökvalitetsmål är att minska energiförbrukningen per uppvärmd ytenhet med 50 procent till 2050. Det är därför nu verkligen viktigt för fastighetsägare och investerare att känna till fastigheters energiprestanda och dess betydelse.

Vi ser en ökad efterfrågan av olika typer av energidata och har därför påbörjat arbetet att implementera det i vårt system VD Pro. Där samlar vi in olika typer av miljö- och klimatdata och har redan nu lagt till byggnaders energiklasser och energiprestanda kopplat till transaktioner. För fastighetsägare och investerare är tillgången till energidata en viktig nyckel för att göra lyckade fastighetsaffärer.

Grafen är ett utdrag ur Värderingsdatas verktyg VD Pro och visar energiprestandan för byggnader i kommersiella transaktioner över 10 miljoner SEK, perioden 2023-01-01-2023-10-31. Skalan går från A till G, där A är bäst energiprestanda och G sämst.

 

 

Kontaktperson

Kristina Andersson

Analyschef för kommersiella fastigheter & affärsutveckling

Kristina Andersson.

Fler nyheter

Jonas Jacobsson Gmtwg5pwc20 Unsplash.

Fastighetstransaktioner i en nedåtgående marknad

Läs mer Läs mer
Bolagstrans Dator.

Värderingsdata lanserar marknadens mest kompletta informationstjänst för komm...

Läs mer Läs mer
Image (2).

Vi är stolt samarbetspartner till FFE

Läs mer Läs mer