Bolagstrans Dator.

Värderingsdata lanserar marknadens mest kompletta informationstjänst för komm...

Läs mer Läs mer
Miljörisker Karta.

Vi lanserar Miljörisker: Nu kan du enkelt se miljörisker i hela Sverige!

Läs mer Läs mer
Frame 2492 (1).

Grafen visar indexutvecklingen och värdeförändringar på bostadsmarknaden från 2020 – 2024.

Sveriges bostadsägare har sett betydande förmögenhetsförluster de senaste åren. Sedan 2022 då bostadsmarknaden nådde toppen upplevde vi ett fall i priserna som vi inte har upplevt på många år.

I mars 2022 låg bostadspriserna på högsta nivå som en följd av en dåligt fungerande bostadspolitik och all ekonomisk stimulans under pandemiåren. Värderingsdata värderade då Sveriges bostäder till 12 074 miljarder kronor. Sedan höjdes styrräntan kraftigt på grund av en hög inflationstakt på över 10% och omvärldshändelser gjorde att bostadsköparna tvekade, vilket ledde till att bostadsindex sjönk med 12% och bostadsägare i Sverige tappade mer än 20% i reellt värde på bara ett halvår. Lokalt sjönk småhusindex ännu djupare än så, som i Borås med hela 25%.

I januari 2024 hade Sveriges bostäder tappat 1 650 miljarder kronor i förmögenhet. Värdet av småhus sjönk med 1 231 miljarder kronor och bostadsrätterna tappade 417 miljarder. Städer som Stockholm, Göteborg och Malmö förlorade mest i förmögenhet i absoluta tal. Det fanns dock bostadsägare i vissa mindre kommuner som inte tappade i förmögenhet under denna period – utan faktiskt såg en ökning av värdet. Härjedalen är en del av landet där bostadsvärdena ökade.

Under våren sänkte Riksbanken styrräntan för första gången sedan februari 2016 och bostadsmarknaden började återhämta sig. Vi har sett en värdeökning på 634 miljarder kronor totalt, där småhusen och bostadsrätterna procentuellt har ökat i värde ungefär lika mycket mellan januari och april. Inte helt oväntat så har Stockholm, Göteborg och Malmö ökat mest i värde.

Även om bostadsmarknaden har börjat visa tecken på stabilisering, med stigande index och ökande antal sålda bostäder nu jämfört med tidigare år, så är det viktigt att fortsätta övervaka marknaden noggrant och vara medveten om de ekonomiska faktorer som påverkar den.

Värderingsdata tillhandahåller tjänster för att värdera bostäder, både småhus och bostadsrätter. Vi värderar hela bostadsbeståndet flera gånger om året och i den senaste värderingen värderade vi cirka 3,2 miljoner bostäder i Sverige.

Vi utför statistiska värderingar och är den enda aktören på den svenska marknaden som har de statistiska värderingsmodeller som är godkända av European AVM Alliance (EAA). EAA följer utvecklingen av EU-regler och arbetar för att skapa en europeisk standard för användning av automatiska värderingsmodeller (AVM).

För mer information, kontakta: Niklas Stenwreth, Analyschef, niklas.stenwreth@varderingsdata.se

Fler artiklar

Fi.

Finansinspektionen verkar för ökad transparens vid fastighetstransaktioner

Läs mer Läs mer
Miljörisker Karta.

Vi lanserar Miljörisker: Nu kan du enkelt se miljörisker i hela Sverige!

Läs mer Läs mer
Svefadagen 2024.

AI:s potential att revolutionera fastighetsvärdering

Läs mer Läs mer