Bolagstrans Dator.

Värderingsdata lanserar marknadens mest kompletta informationstjänst för komm...

Läs mer Läs mer
Miljörisker Karta.

Vi lanserar Miljörisker: Nu kan du enkelt se miljörisker i hela Sverige!

Läs mer Läs mer
Svefadagen 2024.

Magnus Persson, Värderingsdatas senior Data scientist, presenterar AI och fastighetsvärdering under Svefadagen 2024

AI:s påverkan på fastighetsbranschen är betydande och spännande. Automatiserade modeller gör värderingsprocessen snabbare och enklare, vilket frigör tid för värderare att fokusera på mer komplexa uppgifter.

I dagens fastighetsvärdering används redan AI-baserade modeller, särskilt för bostadsfastighetsmarknaden. Just nu är det en stor hype kring AI, men det finns några viktiga aspekter att tänka på när man tar fram modeller.

AI kan analysera stora datamängder och identifiera mönster som mänskliga värderare kanske missar, vilket kan ge en extra fördel på dagens fastighetsmarknad. Den kan öka effektiviteten och ge värderare tid att fokusera på mer komplexa uppgifter. Dessutom kan den ge nya insikter genom att ta hänsyn till faktorer som traditionellt inte har beaktats.

Fastighetsbranschen måste omfamna AI som ett verktyg och se sin roll i att utnyttja teknologin. Utan innovation och testning riskerar man att stagnera. Automatiska värderingsmodeller med AI-element används redan idag av banker och andra aktörer, så de flesta är redan exponerade för dessa avancerade statistiska metoder.

Det finns mycket potential i automatiska värderingsmodeller där AI antingen kan värdera ett bestånd snabbt och automatiskt, eller fungera som ett beslutsstöd och utgöra ett komplement till mänsklig expertis. En AI-modell kan vara säkrare än en mänsklig värderare, förutsatt att all data är tillförlitlig. Den kan även ange hur säker den är på värderingen, samt förklara vilken data som spelade mest roll för värdet, vilket ger en extra dimension av trygghet.

Utmaningarna med AI-baserad värdering ska dock inte underskattas. Förklarbarheten och valideringen av AI-modellernas beslut är avgörande. Datakvalitet och mängden data är också kritiska faktorer. Etiska överväganden är viktiga, eftersom felaktigt tränade AI-modeller kan bli partiska och diskriminerande. Med rätt träning kan dock AI erbjuda mer objektiva bedömningar baserade på data.

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra vårt kraftfulla analysverktyg VD Pro, däribland olika AI-baserade lösningar – inte bara för värderingsändamål. Med rätt hantering kan AI erbjuda en mer precis, effektiv och rättvis värderingsprocess som gagnar alla parter på fastighetsmarknaden.


Kontakt: Magnus Persson, senior Data scientist, magnus.persson@varderingsdata.se

 

Fler artiklar

Småhustransaktioner.

Nyhet: Småhustransaktioner i VD Pro!

Läs mer Läs mer
Miljörisker Karta.

Vi lanserar Miljörisker: Nu kan du enkelt se miljörisker i hela Sverige!

Läs mer Läs mer
Gothenburg 2914415 1920.

Bättre energidata ger bättre fastighetsaffärer

Läs mer Läs mer