Bolagstrans Dator.

Värderingsdata lanserar marknadens mest kompletta informationstjänst för komm...

Läs mer Läs mer
Bolagstrans Dator.

Värderingsdata lanserar marknadens mest kompletta informationstjänst för komm...

Läs mer Läs mer

Fastighetsinformation och analys

Vår fastighetsinformations- och analystjänst, VD Pro, effektiviserar ditt arbete och ger dig all information du behöver och vill ha för att kunna koncentrera dig på att göra ännu bättre affärer. VD Pro innehåller information om Sveriges 3,3 miljoner fastigheter.

Peter Van Der Meulen Go0aap9r62q Unsplash.

Kvalitetssäkrad data och information Värdefulla insikter som du kan agera på

Oavsett om du är en stor eller liten kommersiell fastighetsaktör som står inför köp, försäljning eller större investeringar och möte med kreditgivare så behöver du ha beslutsunderlag som du kan lita på. Beslutsunderlag som ger dig relevanta insikter som du med trygghet kan agera på. Värderingsdata har i mer än trettio år försett den svenska fastighetsmarknaden med kvalitetssäkrade webbtjänster för fastighetsinformation, analys och värdering.

 

Kvalificerad datainsamling Marknadens bästa databaser

Du kan alltid lita på att den data och information som vi samlar in avseende värderingar, analyser och bedömningar av marknaden baseras på solida fakta. Vi lägger extremt mycket kraft åt att kvalitetssäkra den data som vi hämtar från våra informationskällor.

Dessutom har vi även egeninhämtad, exakt och uppdaterad exklusiv proprietär marknadsdata som t ex bolagstransaktioner över 10 MSEK samt energi- och miljödata.

Våra fastighetsinformations- & analystjänster

Sök Fastighetsinformation

VD Pro är ett mycket kraftfullt verktyg för information och analys av Sveriges samtliga fastigheter. VD Pro hjälper dig att spara dyrbar tid och effektivisera ditt arbete. VD Pro ger dig nya insikter och bidrar till att du kommer att kunna göra bättre affärer.

Du gör enkelt fastighetssök utifrån fastighetsbeteckning, adress eller karta. Du kan även göra fastighetssök efter en viss typ av fastighet. Informationen du får fram omfattar bland annat storlek, typ av fastighet, adress, taxeringsinformation, marknadsinformation och transaktionsinformation.

I VD Pro finns detaljerad information om alla (3,3 miljoner) fastigheter i Sverige, inklusive bostadshyreshus. I VD Pro kan du också hitta alla gällande detaljplaner och se dessa som ett lager direkt i kartan.

 • Fastigheter
 • Fastighetsägare
 • Områden
 • Hyresgäster
 • Marknadsinformation
 • Alla fastighetstransaktioner både bolagstransaktioner och lagfartsöverlåtelser
0 Startsida (2).

Analysera fastighetsmarknader

Med hjälp av VD Pro får du total kontroll på marknadens olika parametrar och du kan analysera fastighetsmarknaden ur en mängd olika perspektiv. Det hjälper dig att komma till nya insikter och hitta nya affärsmöjligheter.  

Med VD Pro kan du till exempel kartlägga en fastighets ägare och ta reda på vem som är den egentliga fastighetsägaren, få en komplett koncernstruktur samt alla fastigheter som ingår i fastighetsägarens portfölj. I VD Pro hittar du:

 • Ortspriser
 • Kartor
 • Marknader
 • Fastigheter
 • Fastighetsägare
 • Ombildningar
 • Hyresgäster
 • Bostadsrättsföreningar
Edvin Johansson Xyswkrvlcwq Unsplash.

Värdera fastigheter

VD Pro är ett mycket användarvänligt och effektivt verktyg för att göra värderingar av enskilda fastigheter eller av fastighetsbestånd. Du kan simulera marknadsvärden på en eller flera fastigheter, analysera ett bolag, en koncern eller en hel marknad.

VD Pro förenklar fastighetsvärderingen och adderar funktioner som inte går att utföra i Excel, som att automatiskt uppdatera en kalkyl med den senaste marknadsinformationen eller visa fastighetsbeståndet på karta.

Du kan snabbt och enkelt att dela dina urval och värderingar med kollegor, kunder och andra aktörer på marknaden direkt i systemet för att skapa bättre och snabbare affärer. I VD Pro kan du göra

 • Schablonmässig kassaflödesvärdering
 • Kassaflödesvärdering från kontrakt
 • Känslighetsanalyser
 • Ombildningsvärdering
 • Finansieringsanalyser
6 Värdera K3 Regler (2).

Hitta fastighetsägaren

Med VD Pro kan du på några sekunder få svar på vem som äger en viss fastighet samt vem som är största fastighetsägaren på en viss ort eller område. Du kan även kartlägga en fastighets verkliga ägare och fastighetsägarens koncernstruktur och kompletta fastighetsportfölj samt aktieägarinformation.

Jocke Wulcan 7Xqv8zoc9se Unsplash.

Skapa en prospektlista

Med VD Pro kan du enkelt söka fram en prospektlista för obebyggd mark, se vilka detaljplaner som omfattar området för att sedan jämföra likvärdiga transaktioner från råmark till färdiga bostadsrättsprojekt.

Jocke Wulcan 0Q7ylkgshpa Unsplash (1).

Hitta information om privatbostäder

Förenkla ditt arbete med lättanvända tjänster och snabb information. Hitta bostadsrätts- och fastighetsinformation i hela Sverige genom att göra ett urval baserat på det du söker – ett område på karta, försäljningar i en bostadsrättsförening eller på en specifik adress

Våra tjänster för privatbostäder baseras på småhusförsäljningar från 1990 och bostadsrätter från 2002 fram till idag. Databaserna uppdateras i realtid vilket innebär att det kommer in nya försäljningar varje dag.

Jo Van De Kerkhove Swhvj3eup94 Unsplash.

Hitta information om fastighetstransaktioner

I VD Pro får du den mest heltäckande bilden av den svenska transaktionsmarknaden. I VD Pro kan du söka fram både alla fastighetstransaktioner som är lagfartsöverlåtelser och alla fastighetstransaktioner över 10 miljoner SEK som genomförs som s k bolagstransaktioner. Du söker och hittar alla transaktioner snabbt och enkelt via kartgränssnittet.

Jocke Wulcan 0Q7ylkgshpa Unsplash (1).

”Vi är mycket nöjda användare av VD Pro. Värderingsdatas nyutvecklade tjänst med bolagstransaktioner och miljödata känns väldigt intressant och kommer att vara ett jättelyft. Den kommer att kunna ge oss nya insikter och stora möjligheter till att göra fler och bättre affärer”

Claes Virgin, Managing Partner, Angermann

Vill du veta mer om våra fastighetsinformations- och analystjänster?

Kontakta oss

Skriv några rader om vad du önskar hjälp med eller vilka frågor du har så kontaktar vi dig inom kort.

This site is protected by reCAPTCHA Enterprise and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Läs mer

Vi erbjuder analys och värderingstjänster för hela Sveriges fastighetsmarknad. Med över 35 års erfarenhet vet vi vad våra kunder inom finans- och fastighetsbranschen behöver för lyckade och effektiva affärer.